Léčba

Léčba

Za poslední desetiletí se možnosti léčby mnohočetného myelomu výrazně rozšířily. Jsou dostupné nové léky, které se dostávají k pacientům. Tím se významně zlepšují výsledky léčby a kvalita jejich života. Lidé na léčbu reagují různě. Než Vám lékař doporučí nejlepší léčebný postup, vyhodnotí Vaši anamnézu, cíle léčby a životní styl. Přihlédne k faktorům, jako je věk a individuální profil. V případě relabujícího mnohočetného myelomu, lékař také vezme v úvahu, jak jste reagoval(a) na léčbu v minulosti.

Léčba příznaků a komplikací onemocnění

"Kdykoli cítím bolest nebo nepříjemný pocit, v hlavě se mi rozezní alarm: Je nemoc zpátky? Občas každého někde bolí, ale rozdíl spočívá v tom, že zdravý člověk kvůli tomu není paranoidní..." Alois, 73 let

Proč je léčba důležitá?

"Úplně ztratíte důvěru ve své tělo. Zradilo vás. Takže trvá nějakou chvíli, než mu zase začnete důvěřovat." Ondřej, 66 let

Možnosti léčby

Popsané způsoby léčby jsou podpořeny klinickými údaji a vědeckými důkazy. Je možné využít jednu z uvedených léčebných metod nebo jejich kombinaci.

Léky uvedené do klinické praxe po roce 2000

Léky ovlivňující imunitní reakci proti nádorovým buňkám. Imunomodulační léky také blokují tvorbu krevních cév a tím i přívod živin nádorových buněk z krevního oběhu.

Klinická hodnocení

Klinická hodnocení jsou studie, které slouží k objevení nebo potvrzení účinků jednoho nebo více hodnocených léčiv. Testování experimentálního léčiva je zdlouhavý proces, který obvykle trvá několik let.

Léky uvedené do klinické praxe po roce 2000

Léky ovlivňující imunitní reakci proti nádorovým buňkám. Imunomodulační léky také blokují tvorbu krevních cév a tím i přívod živin nádorových buněk z krevního oběhu.

CP-354817