O tomto onemocnění

O tomto onemocnění

Účelem této webové stránky je poskytnout Vám a Vašim blízkým co nejvíce informací o mnohočetném myelomu. Stránka je vytvořena tak, aby Vám pomohla porozumět informacím od lékařů a zdravotnického personálu.
Text je napsán srozumitelnou formou. Zjistíte možné příčiny vzniku, příznaky a způsob diagnostiky mnohočetného myelomu. Dozvíte se, co můžete očekávat od různých variant léčby, které jsou v současné době k dispozici. Prostor je věnován i sociálnímu aspektu tohoto onemocnění, protože mnoho pacientů považuje za největší pomoc péči a podporu ze strany ostatních pacientů.

Doufáme, že tyto informace Vám poskytnou užitečné rady a doplní pokyny a informace, které Vám podal Váš lékař/hematolog. Pro podrobné vysvětlení Vašeho stavu a možností léčby se, prosím, obraťte na zdravotnický personál.

Co je to mnohočetný myelom?

Účelem této webové stránky je poskytnout Vám a Vašim blízkým co nejvíce informací o mnohočetném myelomu. Stránka by Vám měla pomoci porozumět informacím od lékařů a zdravotnického personálu. Text je napsán srozumitelnou formou. Zjistíte možné příčiny vzniku, příznaky a způsob diagnostiky mnohočetného myelomu. Dozvíte se, co můžete očekávat od různých variant léčby, které jsou v současné době k dispozici. Prostor je věnován i sociálnímu aspektu tohoto onemocnění, protože mnoho pacientů považuje za největší pomoc péči a podporu ze strany ostatních pacientů. Doufáme, že tyto informace Vám poskytnou užitečné rady a doplní pokyny a informace, které Vám podal Váš lékař/hematolog. Pro podrobné vysvětlení Vašeho stavu a možností léčby se, prosím, obraťte na zdravotnický personál.

Co je to mnohočetný myelom?

Mnohočetný myelom je nádorové onemocnění plazmatických buněk kostní dřeně, což jsou bílé krvinky, které tvoří protilátky.


Typy mnohočetného myelomu

"Když jsem se dozvěděla, že mi byl diagnostikován doutnající (bezpříznakový) myelom, moje bezprostřední reakce byla otázka, kdy a kde začneme s léčbou. Odpověď lékaře byla, že mě zatím bude jen pozorovat! A bez ohledu na diagnózu jde život dál." Marija, 64 let

Slovníček

Není vždy snadné porozumět terminologii používané v oblasti medicíny. Tato část byla vytvořena tak, aby poskytla flexibilní a snadný způsob hledání významu některých pojmů z medicíny, které se na této stránce pravidelně používají.

Jak mnohočetný myelom diagnostikovat?

Lékařská vyšetření a laboratorní testy

Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních testů, vyšetření kostní dřeně a diagnostických zobrazovacích technik.

CP-354817

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson