Co je to mnohočetný myelom?

Co je to mnohočetný myelom?

Mnohočetný myelom je nádorové onemocnění plazmatických buněk kostní dřeně, což jsou bílé krvinky, které tvoří protilátky.

Rakovinná neboli maligní plazmatická buňka se nazývá myelomová buňka. Myelomu se říká "mnohočetný", protože v kostech, kde roste, se často vyskytuje více ložisek. Na kosti se projeví buď jako nádor a/nebo jako oblast ztráty kostní hmoty; u dospělého postihuje místa, kde je kostní dřeň aktivní: kostní dutiny v kostech páteře, lebky, pánve, žeber a oblasti ramenních a kyčelních kloubů. Slovo myelom pochází z řeckého myelo, což znamená "dřeň", a -om znamená "nádor".

Pro mnohočetný myelom je charakteristické abnormální hromadění plazmatických buněk (myelomových) v kostní dřeni, což způsobuje:

  • snížení normální funkce kostní dřeně s možnou anémií, snížením počtu bílých krvinek (leukopenie) a krevních destiček (trombocytopenie)
  • nadměrnou tvorbu abnormálních protilátek, které jsou všechny stejné (říká se jim M protein) a které se hromadí v krvi a moči a vyvolávají zvýšenou viskozitu krve a selhání ledvin
  • poškození a destrukci kostí vyvolané lokální nerovnováhou mezi buňkami tvořícími kost (osteoblasty) a buňkami odbourávajícími kost (osteoklasty).

FYZIOLOGICKÁ PROLIFERACE BUNĚK A TUMOR

Každá buňka v těle dodržuje určitá pravidla: dělí se, jen když je třeba a když to tělo vyžaduje, umírá. Tato buněčná pravidla chování jsou nutná pro zachování zdraví mnohobuněčného organismu. Řízení jednotlivých buněk probíhá prostřednictvím zvláštních bílkovin, které podporují nebo brzdí funkce jednotlivých buněk. Pokud buňka hraje užitečnou roli, tyto bílkoviny podporují její přežití.
Když už buňka není potřebná, tělo zvýší množství bílkoviny, která vyvolá její smrt. Analogické mechanismy regulují dělení a vyzrávání buněk. Dnes víme, že nádorová onemocnění, jako je mnohočetný myelom, jsou vyvolány získaným poškozením těchto bílkovin. V praxi to znamená, že nádorová buňka nedodržuje normální pravidla chování, roste v nevhodný čas a na nevhodném místě a nedělí se proto, aby zastávala užitečnou funkci.

Léčba

Mnohočetný myelom je závažné onemocnění, proto je vhodná léčba naprosto zásadní. V současné době je k dispozici mnoho možností léčby. Přečtěte si víc…

Můj příběh

"Už nějakou dobu jsem měla potíže. Prostě jsem cítila, že něco není v pořádku. Pravý důvod mých potíží bohužel nezjistili a tak jsem se cítila stále frustrovanější. Moji blízcí se mě začali vyptávat na příznaky a já jsem se dokonce začala vyptávat sama sebe. Měla jsem obavu, jestli si to všechno nevymýšlím. Když mi nakonec stanovili diagnózu, pocítila jsem úlevu. Moje "smyšlená nemoc" měla konečně jméno." Lada 69 let

Jaké jsou příčiny

Příčiny mnohočetného myelomu nejsou, tak jako u většiny nádorových onemocnění, známé. Nicméně studie za posledních 10 let poskytly důležité informace o tom, jak mnohočetný myelom (MM) vzniká. Jedinými známými rizikovými faktory, které mají vliv na pravděpodobnost, že onemocníte MM, jsou v současné době věk (nemoc postihuje převážně starší osoby), pohlaví (muži onemocní častěji než ženy), nádorové onemocnění lymfatického typu v anamnéze a diagnóza monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS). Navíc stejně jako u ostatních nádorových onemocnění je MM onemocnění stimulované hromaděním genetických změn, které vedou k poruše mechanismu růstu a smrti buněk. Ačkoli neexistuje žádná jednotlivá genetická změna specifická pro MM, pozorujeme u tohoto onemocnění skupiny konkrétních genetických abnormalit, které se nevyskytují u jiných nádorů.

Jaké jsou příznaky

Mnohočetný myelom (MM) se klinicky projevuje mnoha různými způsoby — neexistují žádné specifické příznaky tohoto onemocnění. V době diagnózy může být až třetina pacientů bez příznaků a nemoc je objevena při běžném rozboru krve. Nejčastějšími projevy tohoto onemocnění jsou: bolesti kostí, zejména v dlouhých kostech, lebce, žebrech a pánvi. Bolest je vytrvalá a obvykle špatně reaguje na běžné léky proti bolesti. Pokud přetrvává poškození kostí, dochází k abnormálnímu zakřivení páteře, zborcení obratle a patologickým zlomeninám. V závažných případech se mohou vyskytnout neurologické problémy, například slabost, ztráta citu v nohou, ztráta ovládání močového měchýře v důsledku utlačování míchy nebo nervových kořenů, časté a přetrvávající infekce, zejména infekce dýchacích cest, únava, špatná snášenlivost zátěže a dušnost při mírné námaze. Obvyklou komplikací MM je také anémie a poruchy srážení krve. Další nespecifické příznaky jsou například zmatenost, bolesti hlavy, poruchy vidění, horečka a ztráta hmotnosti (zejména v případě závažné nedostatečnosti ledvin a/nebo hypokalcémie).

CP-354817

Mohlo by vás zajímat