Léky uvedené do klinické praxe po roce 2000

Léky uvedené do klinické praxe po roce 2000

Inhibitory proteazomua

Proteazom je buněčná částice zodpovědná za odstranění bílkoviny, kterou už buňka nepotřebuje, a proto se jí říká "buněčný drtič odpadu". Pokud je inhibována funkce proteazomu, pak bílkovina, která by měla být z buňky odstraněna, se zde hromadí. To narušuje funkčnost buňky a způsobí jej smrt. Je zajímavé, že v porovnání se zdravými buňkami jsou nádorové buňky tisíckrát citlivější na inhibitory proteazomu. Lékům, které zastavují činnost "buněčného drtiče odpadu", se říká inhibitory proteazomu. I když jsou zacíleny jen na jednu buněčnou částici, postihují mnohé životní procesy v buňce a tím zabraňují vývoji nádorových buněk a jejich šíření do jiných částí těla.

Léčba inhibitory proteazomu vede k nežádoucím účinkům: přechodná trombocytopenie (snížený počet krevních destiček), anémie, neutropenie (snížený počet bílých krvinek), pásový opar, může se také vyskytnout periferní neuropatie s bolestmi končetin, narušení hmatu, pocit brnění a píchání v rukou a nohou. Periferní neuropatie se částečně nebo úplně upraví poté, co skončí léčba nebo je snížena dávka léku.

Imunomodulační léky (IMiDy)

Léky ovlivňující imunitní reakci proti nádorovým buňkám. Tyto léky mají velmi komplexní mechanismus účinku. Zjednodušeně lze říci, že současně tlumí imunitní procesy podporující růst nádorových buněk a zároveň podporují imunitní mechanismy s přímým protinádorovým účinkem.
IMiDy mají mutagenní účinek (mutagenní účinek - změna genetické informace, která se přenáší do dalších generací), proto jej nesmí nikdy použít gravidní žena, ale ani muž, který plánuje rodičovství. Nejvýznamnější nežádoucí účinky, ke kterým při léčbě imunomodulačními léky dochází, jsou hematologické, např. snížení počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček. Častým nežádoucím účinkem některých zástupců je poškození periferních nervů, které se projevuje zhoršením citlivosti a zejména brněním v prstech horních i dolních končetin. Při užívání těchto léků v rámci léčby pacienta může dojít k výskytu trombózy a plicní embolie. Pro prevenci jejich vzniku může lékař předepsat kyselinu acetylsalicylovou nebo nízkomolekulární heparin (LMWH).

Monoklonální protilátky

Pro léčbu mnohočetného myelomu jsou k dispozici monoklonální protilátky, které jsou cíleny na určitou bílkovinu, která se nachází na povrchu myelomové buňky. Když se monoklonální protilátka váže na bílkovinu, začíná řada procesů uvnitř i vně buňky, které nádorovou buňku zničí přímo nebo aktivací imunitního systému pacienta. Tento způsob léčby se úplně liší od působení inhibitorů proteazomu nebo imunomodulačních léků.
Léčba monoklonálními protilátkami je u většiny pacientů dobře snášena. Závažné nežádoucí účinky se vyskytují zřídka. Patří mezi ně hematologické vedlejší účinky, infekce, únava a nevolnost. Při podání infuze, zejména první, může dojít k reakci na infuzi - příznaky jsou velmi podobné nachlazení (bolesti v krku, zimnice, kašel, výtok z nosu a dýchací potíže). Monoklonální protilátky se mohou kombinovat s imunomodulačními léky, inhibitory proteazomu a s kortikosteroidy.

Inhibitory histon deacetylázy (HDAC)

Inhibitory histon deacetylázy (HDAC) jsou cíleny na DNA nádorové buňky. Blokují enzym, který je nezbytný pro jejich dělení . Inhibitory HDAC se používají v kombinaci s inhibitory proteazomu a kortikosteroidy.
Mezi nežádoucí účinky patří průjem, který může být velmi silný, hematologické a srdeční nežádoucí účinky, infekce, vyčerpanost, nevolnost a zvracení.

CP-354817

Mohlo by vás zajímat