Zdravotnický tým

Zdravotnický tým


Ošetřující zdravotnický personál je složen z odborníků, kteří Vás budou onemocněním chronickou lymfocytární leukémií (CLL) provázet a nabízet Vám podporu. Budou Vám při ruce v případě jakýchkoliv dotazů během celého průběhu onemocnění.

Zdravotnický personál

Zdravotnický personál, který o Vás bude pečovat, je složen z několika specialistů. Takové skupině odborníků se někdy říká multidisciplinární tým (MDT). Jeho součástí může být:

Hematolog

Hematolog je lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu onemocnění krve, včetně některých typů rakoviny. Bude dohlížet na celou Vaši léčbu a další péči. Může spolupracovat s onkologem. V některých případech může celý lékařský tým vést onkolog.

 Card background image
Tým paliativní péče

Tým paliativní péče úzce spolupracuje s týmem onkologů a jeho cílem je předcházet a léčit příznaky onemocnění a nežádoucí účinky jeho léčby. Jsou nápomocní zejména v situacích, kdy pacienti navzdory podané léčbě trpí bolestmi, diskomfortem nebo jinými příznaky.

 Card background image
Onkologická/hematologická zdravotní sestra

Onkologické zdravotní sestry se specializují na péči o pacienty s nádory. Hematologické zdravotní sestry se specializují na péči o pacienty s onemocněním krve. Role obou dvou jsou široké – od provádění fyzikálního vyšetření, podávání chemoterapie nebo jiných léčiv, koordinace péče s onkologickým týmem až po edukaci a podporu pacientů a jejich rodinných příslušníků.

 Card background image
Onkolog

Onkolog je lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu rakoviny. Bude dohlížet na celou Vaši léčbu a další péči. Je možné, že se o Vás bude starat více onkologů nebo že budete mít vlastního hematologa. V některých případech totiž hematolog nahrazuje onkologa, protože právě hematolog se specializuje na rakovinu krve a její léčbu.

 Card background image
Patolog

Patolog je lékař, který zkoumá buňky a tělní tkáně.

 Card background image
Radiolog

Radiolog je klinický lékař, který prostřednictvím zobrazovacích metod napomáhá k diagnostice onemocnění.

 Card background image
Radioterapeut

Radioterapeut obsluhuje stroje, pomocí nichž je podávána léčba ozářením a spolupracuje s onkologem na plánování a podávání této léčby.

 Card background image
Kardiolog

Kardiolog diagnostikuje, vyšetřuje a léčí pacienty s vadami a onemocněními srdce a krevních cév. U pacientů s CLL může pomáhat při léčbě některých nežádoucích účinků léčby.

 Card background image

Můžete také potkat další zdravotníky a sociální pracovníky, jako jsou psychoterapeuti, nutriční specialisté, ergoterapeuti, rentgenologové (specialisté na zobrazovací metody u lidí – např. RTG) nebo poradci či psychologové.

Co můžete očekávat během kontrol u lékaře?

Během kontroly u hematologa Vás lékař důkladně vyšetří a zeptá se Vás na aktuální pocity a případné potíže. Lékaři také zkontrolují Vaše snímky a výsledky všech možných předchozích vyšetření.

Může být užitečné zapsat si všechny otázky, myšlenky nebo pocity, které jste před schůzkou měli, abyste je mohli probrat se svým lékařem nebo pečovatelským týmem. Kontroly mohou být občas zahlcující. Abyste lépe udrželi pozornost, pište si poznámky. Můžete také na schůzku přizvat příbuzného nebo blízkého přítele, který bude vše poslouchat s Vámi.

Na co se ošetřujících zdravotníků zeptat?

Níže jsou uvedeny některé užitečné otázky:

 • Jak je moje onemocnění pokročilé? Jak bych býval(a) poznal(a) dříve, že jsem nemocný(á)?
 • Jakou léčbu mohu dostat?
 • Jak dlouho bude moje léčba trvat?
 • Jaké budou nežádoucí účinky?
 • Mohu vstoupit do klinické studie?
 • Jaká vyšetření budu muset podstoupit?
 • Co tato vyšetření ukáží?
 • Za jak dlouho budou k dispozici výsledky?
 • Jak častá je CLL?
 • Jaké jídlo bych měl(a) jíst a jaké naopak ne?
 • Jak nemoc a její léčba ovlivní můj každodenní život?
 • Kde mohu získat finanční podporu a pomoc?
 • Potřebuji pomoc při vyrovnávání se s mými pocity – na koho se můžu obrátit?
 • Můžete mě nasměrovat na nějaké pacientské organizace?


CP-390149
Připraveno: květen 2023

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson