Léčba

Léčba chronické lymfocytární leukémie (CLL)


Zkušenosti jednotlivých pacientů s CLL mohou být velmi rozdílné. Onemocnění postupuje pomalu, často nemá žádné příznaky a někteří pacienti nepotřebují léčbu ihned nebo dokonce nikdy, zatímco jiní ji ale mohou potřebovat okamžitě po diagnóze.1

O nejvhodnější léčbě vždy rozhoduje skupina zdravotníků, tzv. multidisciplinární tým.2

Jaký typ léčby nakonec spolu s lékařem zvolíte bude záviset na stadiu CLL, výsledcích genetických vyšetření, Vašem věku, celkovém stavu, dalších případných onemocněních a zejména na Vašich potřebách a preferencích.3 Jakmile bude známo stadium onemocnění, lékař stanoví Vaši prognózu a léčebný plán.3

Pokud jste v časném stadiu nemoci a nemáte žádné příznaky, nemusí být vzhledem k pomalému vývoji CLL léčba potřeba ihned. Přistoupí se k tzv. pozornému vyčkávání ("watch and wait").3

Pozorné vyčkávání (watch and wait)

Pacienti, u kterých bylo onemocnění zachyceno časně, jsou sledováni v rámci režimu pozorného vyčkávání neboli "watch and wait". V tomto období po diagnóze rakoviny krve není zahájena žádná aktivní léčba.3

Absence aktivní léčby může být znepokojující, během tohoto období však budete pravidelně sledováni v nemocnici nebo u svého lékaře a budete podstupovat vyšetření krve. Výsledky těchto vyšetření pomohou odhalit možné známky postupu onemocnění a v případě potřeby vyhodnotí ošetřující lékař další možnosti léčby.

I v případě, že nebudete dostávat žádnou aktivní léčbu, stále Vám bude poskytována veškerá potřebná lékařská podpora v podobě pravidelného sledování onemocnění, poradenství a podpory duševního zdraví.

Pokud CLL začne způsobovat příznaky nebo není diagnostikována později, může být doporučena jedna z níže uvedených možností léčby:

Chemoterapie je již mnoho let hlavní léčbou rakoviny. Podává se buď ústy (perorálně) nebo do žíly pomocí kapačky (intravenózně). Po vstupu do krevního řečiště působí tak, že zastavuje nebo zpomaluje dělení nádorových, ale i zdravých, buněk v těle.

Tato léčba se zaměřuje a cílí pouze na specifické geny a proteiny na buňkách nebo uvnitř buněk, které pomáhají rakovině růst a přežít. Má proto menší účinek na zdravé buňky.4 Jednoduše řečeno, cílená léčba zabíjí rakovinné buňky, aniž by poškozovala ty zdravé.

Většina lidí s CLL, kteří potřebují léčbu, dostává buď inhibitor zaměřující se na bílkoviny na povrchu rakovinných buněk, nebo chemoimunoterapii, při které jsou monoklonální protilátky podávány v kombinaci s chemoterapií.3

Transplantace kmenových buněk kostní dřeně je léčba, během které jsou transplantovány kmenové buňky dárce do Vašeho těla. Díky nim začnete znovu tvořit zdravé bílé krvinky. Tento postup je méně častý a jedná se o intenzivní typ léčby, který není vhodný pro každého.

Pro většinu pacientů s CLL není radioterapie vhodná. Jedná se totiž o léčbu, při které jsou paprsky záření zacílené na danou oblast nádoru v těle. Může být ale použita v případě, kdy jsou slezina nebo specifická skupina lymfatických uzlin zvětšené a jsou příčinou příznaků. Radioterapie sama o sobě je bezbolestná, ale může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou zarudnutí v místě ozáření, únava, nevolnost a zvracení.

Vzácně může být u některých pacientů zvažována splenektomie (odstranění sleziny). Obvykle se k ní přistupuje v případech, kdy je slezina zvětšená a způsobuje komplikace a ostatní léčebné metody nevedly k jejímu zmenšení. Bez sleziny mohou lidé žít běžný život, ačkoliv mají vyšší riziko infekce.

Pokud máte závažnou anemii, často krvácíte a tvoří se Vám modřiny, může Vám být jako součást podpůrné léčby podána krevní transfúze, která počet červených krvinek a krevních destiček doplní.

Podávají se obvykle pacientům s oslabenou imunitou, kteří jsou náchylní k infekcím (což pacienti s CLL jsou díky sníženému počtu bílých krvinek). Obvykle se také podávají spolu s chemoterapií, která dále imunitní systém oslabuje.

Faktor stimulující kolonie granulocytů (G-CSF) je typ bílkovinného růstového faktoru, který podporuje tvorbu bílých krvinek. Obvykle se podává v případech, kdy se počet specifických imunitních buněk (neutrofilů) v krvi sníží pod dolní hranici normálu. Může se používat:

  • spolu s chemoterapií, kdy stimuluje kostní dřeň k tvorbě neutrofilů (bílé krvinky pomáhající v boji s infekcí),
  • před transplantací kostní dřeně, kdy podporuje uvolňování kmenových buněk do krve, odkud pak mohou být odebrány a použity k transplantaci.

Lady image

Aby mohl ošetřující lékař vybrat léčbu, která bude nejvíce vyhovovat Vašim potřebám a zajistí Vám co nejvyšší kvalitu života, je důležité, abyste se seznámili s doporučenými možnostmi léčby a jejich nežádoucími účinky, například riziky pro srdce. Stejně tak je nutné zvážit všechny již existující stavy. Pokud máte jakékoliv obavy nebo otázky, neváhejte se obrátit na svého lékaře. Pokud to považujete za nutné, nestyďte se požádat o názor druhého odborníka.

Zatímco v současné době bohužel nelze CLL úplně vyléčit, je onemocnění zcela zvládnutelné pomocí léčebného plánu, který je přizpůsoben Vaší jedinečné situaci. Kdykoliv v průběhu onemocnění se můžete rozhodnout, že nechcete v léčbě pokračovat. Toto rozhodnutí je zcela na Vás, ale velmi se doporučuje probrat všechny Vaše možnostise zdravotníky a Vašimi blízkými. Pokud se rozhodnete aktivní léčbu ukončit, bude Vám poskytována paliativní péče, jejímž cílem je zajistit Vám maximální komfort.

Prognóza

Výhled pro pacienty s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) závisí na řadě faktorů:1

  • jak pokročilá je nemoc v době diagnózy,
  • kolik je Vám v době diagnózy let,

  • jaký je Váš celkový zdravotní stav.

Obecně všichni pacienti s CLL přežívají pět nebo více let od diagnózy.9 Prognóza pacientů se v posledních letech výrazně zlepšila díky zavedení cílené léčby.9


CP-390149
Připraveno: květen 2023

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson