Příznaky

Příznaky chronické lymfocytární leukémie (CLL)


CLL má tendenci postupovat pomalu a mnoho lidí s touto diagnózou nemusí zaznamenat příznaky celá léta. Příznaky CLL mohou být také spojeny s mnoha dalšími stavy, což bez řádného vyšetření ztěžuje záchyt onemocnění samotnými pacienty.[1]

Mezi nejčastější příznaky patří:[1]
  • časté infekce,
  • anemie: neustálá únava, dušnost a bledá kůže,
  • úbytek tělesné hmotnosti,
  • noční pocení,
  • horečka,
  • častější krvácení a tvorba modřin, než je obvyklé,
  • pocit nafouknutého břicha a diskomfortu,
  • zvětšení lymfatických uzlin na krku, v podpažních jamkách a tříslech.
Znamky a priznaky CLL

CLL je často zachycena během běžné kontroly a vyšetření krve z jiného zdravotního důvodu. Nádorové buňky jsou totiž v krvi snadno zjistitelné.[2]

Na rozdíl od rakoviny tlustého střeva nebo prsu není rutinní screening CLL běžnou praxí, je ale důležité co nejdříve kontaktovat svého lékaře, pokud se u Vás objeví některé zmíněné příznaky nebo jiné změny zdravotního stavu.


CP-390149
Připraveno: květen 2023

References

NHS. Chronic Lymphocytic Leukaemia – overview. Naposledy navštíveno: leden 2022. Dostupné na: https://www.nhs.uk/conditions/chronic-lymphocytic-leukaemia/.
American Cancer Society. Chronic Lymphocytic Leukemia – how it’s diagnosed. Naposledy navštíveno: leden 2022. Dostupné na: https://www.cancer.org/cancer/chronic-lymphocytic-leukemia/detection-diagnosis-staging/how-diagnosed.html.
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson