Příznaky

Příznaky chronické lymfocytární leukémie (CLL)


CLL má tendenci postupovat pomalu a mnoho lidí s touto diagnózou nemusí zaznamenat příznaky celá léta. Příznaky CLL mohou být také spojeny s mnoha dalšími stavy, což bez řádného vyšetření ztěžuje záchyt onemocnění samotnými pacienty.1

Mezi nejčastější příznaky patří:1
  • časté infekce,
  • anemie: neustálá únava, dušnost a bledá kůže,
  • úbytek tělesné hmotnosti,
  • noční pocení,
  • horečka,
  • častější krvácení a tvorba modřin, než je obvyklé,
  • pocit nafouknutého břicha a diskomfortu,
  • zvětšení lymfatických uzlin na krku, v podpažních jamkách a tříslech.
Znamky a priznaky CLL

CLL je často zachycena během běžné kontroly a vyšetření krve z jiného zdravotního důvodu. Nádorové buňky jsou totiž v krvi snadno zjistitelné.2

Na rozdíl od rakoviny tlustého střeva nebo prsu není rutinní screening CLL běžnou praxí, je ale důležité co nejdříve kontaktovat svého lékaře, pokud se u Vás objeví některé zmíněné příznaky nebo jiné změny zdravotního stavu.


CP-390149
Připraveno: květen 2023