Podpora pro pečovatele

Podpora pro pečovatele


Péče o blízkou osobu může být obohacující, ale nese s sebou také své vlastní výzvy a emoce. Osobě, na kterou byste se obvykle spoléhali v případě potřeby emocionální podpory, bylo nyní diagnostikováno onemocnění. A Vy máte pocit, že ji nemůžete nijak zatěžovat.

Pro Vás jako pečovatele je důležité vědět, že v tom nejste sami. Stejné pocity sdílí mnoho dalších v podobné situaci. Nalezení vlastní sítě podpory je pro Vás stejně důležité jako pro osobu, o kterou se staráte.

Promluvte si se svým lékařem nebo onkologem, kteří Vám poradí ohledně místních podpůrných skupin.

Podpůrné pacientské skupiny

Evropska leukemicka sit
Evropská leukémická síť (ELN)

Evropská leukémická síť (ELN) je nezisková organizace, která se napříč celou Evropou angažuje ve zlepšování péče o osoby s leukémií.

Leukaemia Care
Leukaemia Care

Online forum Leukaemia Care je místem, kde mohou lidé anonymně pokládat otázky nebo se připojit do diskusí s ostatními lidmi v podobné situaci.

Pojdme zviditelnit rakovinu krve
Pojďme zviditelnit rakovinu krve

Na podporu pacientů a jejich rodin spustila společnost Janssen kampaň „Pojďme zviditelnit rakovinu krve“. Pacienti v ní sdílí obrázky a osobní příběhy ze své životní cesty s tímto onemocněním. Cílem kampaně je zvýšit povědomí o rakovině krve v celé Evropě.

CP-390149
Připraveno: květen 2023

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson