Únava spojená s nádorovým onemocněním příčiny, symptomy, hodnocení a léčba

Únava spojená s nádorovým onemocněním: příčiny, symptomy, hodnocení a léčba

MUDr. Arnas Bakavicius, Ph.D.
Fakultní nemocnice Santaros klinikos, Vilnius

Co je únava?

Únava je definována jako znervózňující a přetrvávající pocit vyčerpání nebo nedostatku energie v souvislosti s nádorovým onemocněním nebo jeho léčbou, který není úměrný vynaložené aktivitě. Osoby s nádorovým onemocněním popisují únavu různými způsoby. Někdy se jedná o pocit vyčerpání, ospalost, slabost, "utahání", neschopnost soustředit se či celkové zpomalení. Chronická únava se vyskytuje celkem u 48 % pacientů s nádorovým onemocněním.

Ve většině případů únava postupně po ukončení protinádorové léčby zmizí, nicméně asi u jedné třetiny pacientů může přetrvávat až pět let nebo i déle. U většiny postižených má chronická únava negativní dopad na každodenní život a na schopnost vykonávat práci a může být příčinou snížené kvality života.

Co únavu způsobuje?

Příčina únavy spojené s nádorovým onemocněním není známa, ale pravděpodobně ji způsobuje onemocnění samotné, léčba a její nežádoucí účinky. Únava může být přítomna již před započetím protinádorové terapie, nicméně většinou se zhoršuje během léčby (tj. radioterapie, chemoterapie a hormonální či biologické léčby). Únavu nelze vysvětlit pouze samotným onemocněním a faktory souvisejícími s léčbou. Podílí se na ní mnoho faktorů, které jsou spojené se změnami endokrinního systému způsobenými nádorovým onemocněním a jeho léčbou, narušením cirkadiánního rytmu ("vnitřních hodin"), poruchou regulace metabolismu svalů a aktivací nervového systému, stejně jako zvýšenou expresí cytokinů (aktivních proteinů).

Hodnocení únavy

Pacienti se obvykle svému lékaři s únavou nesvěří. Z hlášení jejích příznaků by však neměli mít obavy. Je třeba zmínit, že únava NENÍ nedílnou součástí protinádorové terapie, NENÍ projevem normálního průběhu onemocnění nebo jeho léčby a NENÍ důvodem pro ukončení léčby. Existují různé dotazníky (např. Cancer Fatigue Scale, Revised Piper Fatigue Scale, jednoduchá stupnice od 0 do 10 atd.), které mohou klinikům pomoci zhodnotit závažnost únavy a jakmile se objeví některý z jejích příznaků, měl by být alespoň jeden z nich použit.

Léčba únavy

Vzhledem k tomu, že příznaky únavy u osob s nádorovým onemocněním mají obvykle více příčin, léčba jednotlivých problémů, jako je anémie (chudokrevnost) nebo bolest, může pacientům ulevit, nicméně je třeba léčbu pojmout komplexně. U pacientů s mírnými příznaky únavy je doporučeno sledování sebe sama a strategie šetření energie, tj. vyhrazení delšího časového úseku a většího množství energie k vykonání důležitých úkolů, prevence vyhoření, ale také zachování fyzické aktivity. U pacientů se středně závažnou a závažnou únavou je indikována nefarmakologická a farmakologická léčba.

Nefarmakologická léčba (bez pomoci léků):

  • Velmi vhodná a doporučovaná je pravidelná fyzická aktivita s mírným začátkem a postupným navyšováním intenzity. Je možné praktikovat jízdu na rotopedu, využívat stroje imitující chůzi do schodů, trénovat sílu a vytrvalost, chodit plavat či navštěvovat lekce aerobního cvičení, a to tak, že týdně se bude pacient věnovat aerobnímu cvičení po dobu celkem 150 minut a zároveň se 2‐3krát zúčastní lekce silového tréninku. U pacientů se zvýšeným rizikem poranění je třeba program individualizovat, velmi dobrou volbou pro tyto pacienty je chůze. Fyzická aktivita je během protinádorové terapie velmi účinná.
  • Psychoterapie (kognitivně‐behaviorální terapie, psychoedukace a podpůrná expresivní terapie), která podporuje změny chování a vede k přístupu pečování o sebe sama, má z konzervativních přístupů ke zvládání únavy nejvyšší úroveň důkazů. Součástí pečování o sebe sama mohou také být dobré relaxační techniky. Nejlepším načasováním psychologické intervence nebo její kombinace s fyzickou aktivitou se zdá období po ukončení protinádorové léčby.
  • Důležitá je zdravá a dobře vyvážená strava. Vzhledem k tomu, že mnoho onkologických pacientů trpí nutričními problémy, měl by být zhodnocen stav výživy dietním specialistou, přičemž v některých případech může být nezbytné podávání potravinových doplňků.
  • Slibné výsledky při úlevě od bolesti v některých studiích prokázala také jóga, akupunktura nebo masáž.
  • Zásadní je zachování normálního cirkadiánního rytmu. U pacientů s poruchami spánku je doporučeno vyhnout se dlouhému nebo pozdnímu zdřímnutí nebo spánku během dne. Je také třeba vyhnout se konzumaci kofeinu ve večerních hodinách.

Farmakologická léčba (s pomocí léků):

Únava u pacientů s nádorovým onemocněním je často léčena zmírněním souvisejících stavů, jako je anémie, poruchy spánku nebo bolest.
Pokud cítíte únavu, neváhejte si promluvit s Vaším ošetřujícím lékařem o tom, co ji může způsobovat a co je možné udělat pro to, aby se zlepšila.

Lékařské prohlášení
Obsah této webové stránky je určen k informativnímu a vzdělávacímu účelu. Veškeré osobní zdravotní otázky prosím konzultujte s Vaším ošetřujícím lékařem. Pokud máte jakékoliv otázky týkající se Vašeho zdravotního stavu, vždy vyhledejte lékaře. Před tím, než užijete nějaké léky, včetně těch volně prodejných, nebo potravinové doplňky, konzultujte to s Vaším lékařem, který jejich vhodnost pečlivě posoudí.

  1. Ebede CC, Jang Y, Escalante CP. Cancer‐Related Fatigue in Cancer Survivorship. Med Clin North Am. 2017;101(6):1085‐1097.
  2. Reinertsen KV, Loge JH, Brekke M, et al. Chronic fatigue in adult cancer survivors. Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere. Tidsskr Nor Laegeforen. 2017;137(21):10.4045/tidsskr.17.0040.
  3. Mohandas H, Jaganathan SK, Mani MP, et al. Cancer‐related fatigue treatment: An overview. J Cancer Res Ther. 2017;13(6):916‐929.
  4. Bower JE, Bak K, Berger A, et al. Screening, assessment, and management of fatigue in adult survivors of cancer: an American Society of Clinical oncology clinical practice guideline adaptation. J Clin Oncol. 2014;32(17):1840‐1850.
  5. https://www.cancer.gov/about‐cancer/treatment/side‐effects/fatigue/fatigue‐pdq

CP-349997
Vytvořeno: October 2022