Co je Crohnova nemoc?

Co je Crohnova nemoc?

Crohnova nemoc je chronický stav. To znamená, že trvá celý život, přičemž se střídají období bez potíží (remise) a období, kdy jsou symptomy aktivní (relapsy nebo vzplanutí).

Zánět gastrointestinálního traktu

Crohnova nemoc může ovlivnit jakoukoli část trávicího systému, od úst až k řitnímu otvoru. Pro Crohnovu chorobu je typické segmentální postižení – tj. střídání zánětlivých a nepostižených úseků trávicího traktu.
Crohnova nemoc se může v raných fázích projevovat formou červených lézí a bílých aftózních vředů s červeným okrajem na vnitřní straně střeva. Afty se průběžně prohlubují a prodlužují (vředy). V pozdějších fázích střevní stěna zesiluje a může způsobit zúžení střevního lumenu.
Zánětlivý proces ovlivňuje všechny vrstvy střevní stěny, přičemž změny povrchové vrstvy střevní sliznice odrážejí činnost v hlubších vrstvách střevní stěny. V některých případech se zánět a vředy mohou zcela rozšířit skrze střevní stěnu a vytvořit absces nebo píštěl, abnormální dráhu nebo tunel z jedné části střeva do jiné nebo do okolních orgánů (kůže, močový měchýř, ...).
Crohnova nemoc probíhá jako zánět. Období, kdy se choroba neprojevuje (remise) je následováno obdobími, kdy dochází k vzplanutí a aktivaci symptomů kvůli zánětu. Nelze určit nástup těchto období a nelze ani předvídat, zda se zánět rozšíří a projeví se ještě intenzivněji.
Crohnova choroba se neprojevuje trvalými problémy a probíhá „individuálně“. Každý pacient je ovlivněn jinak. Někdo má mírný průběh nemoci s několika málo komplikacemi.
U jiných pacientů dochází k progresi choroby, pro niž jsou typické zúžení, abscesy a píštěle vyžadující intenzivní léčbu nebo chirurgický zákrok.

Příčiny onemocnění

Crohnova nemoc je chronický stav. To znamená, že trvá celý život, přičemž se střídají období bez příznaků (remise) a období, kdy jsou symptomy aktivnější (relapsy nebo vzplanutí).
Přesná příčina Crohnovy choroby není známa. Odborníci věří, že Crohnova choroba může být výsledkem mnoha faktorů, včetně genetických, abnormální reakce imunitního systému a faktorů zevního prostředí.

Epidemiologie onemocnění

Pravděpodobnost vzniku Crohnovy nemoci je stejná u mužů i žen. Nejčastěji ovlivňuje mladé dospělé a adolescenty ve věku 15 až 35 let, může se však vyvinout i u mladších dětí. Každému pátému pacientovi s Crohnovou nemocí je méně než 20 let.

Celosvětová epidemiologie

V údajích o geografickém výskytu vy existují značné rozdíly. Tyto rozdíly lze částečně vysvětlovat environmentálními dopady, jako je různá míra urbanizace a jídelních zvyklostí. Rozdíly jsou také výsledkem rozdílů v genetických a jiných environmentálních faktorech mezi jednotlivými etnickými skupinami. V Evropě se prevalence Crohnovy nemoci pohybuje od 0,6 na 100 000 obyvatel (Řecko) do 322 na 100 000 obyvatel (Německo).

Epidemiologie v České republice

Odhadovaná prevalence Crohnovy choroby je 205,9 na 100 000 obyvatel. Výskyt Crohnovy choroby i celkový výskyt IBD se průběžně zvyšuje.

EM-08061

Mohlo by vás zajímat

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson