Chirurgický zákrok

Chirurgický zákrok

Stomie

Stomie je uměle chirurgicky založeným vyústěním tlustého střeva nebo tenkého střeva na povrch těla. Stomie může být trvalá nebo dočasná.
Lékař o provedení stomie rozhodne pouze v případě, že neexistují jiné možnosti.
EM-08061

Mohlo by vás zajímat

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson