Léčba

Crohnova nemoc je chronické celoživotní onemocnění. Lze ji léčit, ale nikoli vyléčit. To znamená, že vyžaduje trvalou léčbu, jejímž cílem je dosáhnout úplného zhojení střevní sliznice, protože to je jediný způsob prevence trvalého poškození trávicího traktu.

Léčba Crohnovy nemoci

Léčba Crohnovy nemoci může zahrnovat různé typy léků a dalších možností léčby, jako je chirurgický zákrok nebo životospráva. Váš gastroenterolog vybere typ léčby podle toho, kterou část trávicího traktu nemoc postihuje a jak závažná je; jaké jsou přidružené komplikace a Vaše odpověď na předchozí léčbu. Pomoc psychologa nebo ukončení kouření má pozitivní vliv na léčbu.

Léčebné postupy

S ohledem na závažnost a místo zánětu si můžeme vybrat mezi různými druhy medikace.

Další opatření

I když nejsou při vývoji Crohnovy choroby rozhodující psychologické faktory, mohou mít vliv na subjektivní vnímání nemoci.

Chirurgická operace

Chirurgický zákrok

První terapeutickou možností u Crohnovy nemoci je medikamentózní léčba. Někteří pacienti trpící Crohnovou chorobou však potřebují chirurgický zákrok. Chirurgický zákrok je potřeba, pokud lékař najde rakovinnou tkáň nebo potenciálně rakovinné ukazatele ve střevě nebo pokud má léčba závažné nežádoucí účinky nebo přestane efektivně fungovat. Chirurgický zákrok je zapotřebí také v případech, kdy u Crohnovy choroby vzniknou komplikace, jako je absces, perforace střeva, píštěle nebo střevní neprůchodnost.